4399000032

CENNIK

CENTRUM TERAPII FUNDACJI AIDA

l.p. NAZWA ZAJĘĆ CZAS TRWANIA CENA
1. Konsultacja z fizjoterapeutą ( jednorazowa) 60 min. 130 zł.
2. Terapia fizjoterapeutyczna 45 min. 90 zł.
3. Terapia fizjoterapeutyczna z elementami masażu Shantala 45 min. 90 zł.
4. Konsultacja z psychologiem ( jednorazowa) 60 min. 130 zł.
5. Terapia psychologiczna 45 min. 110 zł.
6. Opinia psychologiczna 250 zł.
7. Konsultacja z logopedą ( jednorazowa) 60 min. 130 zł.
8. Terapia logopedyczna 45 min. 80 zł.
9. Opinia logopedyczna 150 zł.
10. Konsultacja z terapeutą Integracji Sensorycznej ( jednorazowa) 60 min. 130 zł
11. Diagnoza Integracji Sensorycznej 350 zł
12. Terapia Integracji Sensorycznej 45 min 90 zł
13. Konsultacja z pedagogiem ( jednorazowa) 60 min. 100 zł
14. Terapia pedagogiczna ( indywidualna) 45 min. 80 zł
15. Terapia pedagogiczna grupowa ( grupowa) 45 min. 70 zł
16. Terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania 45 min. 80 zł
17. Trening Umiejętności Społecznych 45 min. 70 zł
18. Terapia ręki 45 min. 80 zł
19. Dogoterapia 45 min. 80 zł
20. Hipoterapia 30 min 60 zł
21. Konsultacja integracji bilateralnej 60 min. 100 zł
22. Terapia Integracji Bilateralnej 45 min. 80 zł
23. Opinia wielospecjalistyczna dla dzieci uczęszczających na terapię 350 zł

      24.                                     Sobota wytchnieniowa – zajęcia grupowe z elementami                   3h                                                         60 zł

                                                 integracji sensorycznej, tus, terapii ręki

 

      25.                                     Pakiet 4h rehabilitacji ruchowej                                                             –                                                           340 zł

 

      26.                                     Pakiet 4h terapii logopedycznej                                                             –                                                           300 zł

 

      27.                                     Pakiet 4h terapii integracji sensorycznej                                              –                                                            340 zł

 

      28.                                     Pakiet 4h terapii pedagogicznej                                                             –                                                           300 zł