DOGOTERAPIA

Zobacz cennik

Dogoterapia

      Jest jedną z form pomocniczych procesu rehabilitacji dzieci. Oparta jest na terapeutycznym wpływie bezpośredniego kontaktu osób niepełnosprawnych z psem. Pozwala na przywrócenie wcześniej utraconych, bądź wykształceniu nowych funkcji i zachowań w kilku sferach jednocześnie: fizycznej, edukacyjnej, psychicznej i społecznej. Należy zaznaczyć, że jest to element dodatkowy, wspomagający rehabilitację i nie może być stosowany jako jedyna forma terapii. Podczas zajęć pacjent wykonuje ćwiczenia wspólnie z psem lub w jego obecności, co daje mu motywację oraz otwiera na kontakty z innymi ludźmi.

Obecność psa podczas zajęć jest doskonałą motywacją do podejmowania wysiłku i spontaniczności. Pies wprowadza radość i poczucie bezpieczeństwa.