REHABILITACJA RUCHOWA

Zobacz cennik

Rehabilitacja ruchowa

Ruch – towarzyszy nam od samego początku, od poczęcia. Jest nam niezbędny do prawidłowego funkcjonowania.

Bazując na prawidłowych odruchach, już od narodzin, nasze ciało jest poddawane ruchowi. Jakiekolwiek zaburzenie lub nieprawidłowość w rozwojowych wzorcach ruchowych powoduje deficyt. Ruch musi być ściśle określony, ma swój kierunek i czas. Ruch jest nadzorowany przez układ nerwowy.

Rehabilitacja pochodzi od słów łac. „re”- znów i „habilitatio”- zdolny, przywrócony. Oznacza przywrócenie pacjentowi utraconych możliwości. Jest procesem który łączy oddziaływania o różnym charakterze i zakresie w zależności od potrzeb i możliwości.

Rehabilitacja ruchowa zajmuje się usprawnianiem układu kostno-mięśniowo-nerwowego.

Rehabilitacja ruchowa zajmuje się ruchem kompleksowo, gdyż nasze ciało to całość. Ma na celu przywrócenie sprawności a w przypadku dzieci nakierowanie ich na prawidłowy rozwój poprzez hamowanie i torowanie wzorców rozwojowych, nauczanie właściwych nawyków ruchowych oraz korygowanie wadliwej postawy.

Fizjoterapia dziecięca to rozwinięcie, przywrócenie i utrzymanie czynności ruchowych i funkcjonalności w całym okresie życia.

W usprawnianiu dzieci należy łączyć wiele metod i technik rehabilitacji jednocześnie co pozwoli na osiągnięcie postawionego sobie celu rehabilitacyjnego.

W przypadku dzieci małych bardzo istotny jest rozwój zgodny z wzorcami ruchowymi we właściwym tempie, czasie oraz z określonym napięciem mięśniowym. W wyniku zaburzenie w którejkolwiek z wymienionych sfer niezbędna jest fizjoterapia.

Fizjoterapeuta zajmuje się:

 • oceną rozwoju dziecka
 • oceną napięcia mięśniowego
 • oceną ruchomości stawów
 • oceną siły mięśniowej
 • wykrywaniem i przywracaniem w możliwie jak najlepszym do osiągnięcia przez dziecko zakresie nieprawidłowości rozwojowych
 • stymulacją prawidłowego rozwoju ruchowego
 • stymulacją nerwowo-mięśniową
 • wzmacnianiem osłabionych grup mięśniowych
 • rozciąganiem przykurczonych grup mięśniowych
 • normalizacją napięcia mięśniowego
 • nauką prawidłowych wzorców ruchowych
 • korekcją wad postawy
 • nauką prawidłowego siadania, wstawania, stania, chodzenia
 • wykrywaniem wszelkich nieprawidłowości ruchowych i ich korekcją

 

Rehabilitacja ruchowa i ćwiczenia ukierunkowane są na poprawę funkcjonalną.

 –