TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zobacz cennik

Terapia logopedyczna

Głównym celem terapii jest usprawnianie funkcji komunikacyjnej poprzez eliminowanie zakłóceń w procesie porozumiewania się. Po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicem, obserwacji dziecka oraz badaniu logopedycznym terapeuta ustala program terapii. W zależności od stopnia złożoności problemu terapia ma za zadanie m.in. usprawnić aparat mowy, wyrównać opóźnienia rozwojowe mowy, nauczać mowy, która nie jest jest jeszcze wykształcona, przywrócić mowę w przypadku jej utraty, a także nauczać alternatywnych sposobów komunikowania. Terapia ma formę indywidualną, odbywa się w atmosferze zabawy, w otoczeniu przyjaznym dla dziecka. Częstotliwość oraz regularność uczęszczania na terapię logopedyczną odgrywa kluczową rolę w realizacji wyznaczonych celów oraz powodzeniu terapii. Bardzo ważne zadanie spoczywa również na rodzicach podopiecznego, którzy na co dzień przebywają z dzieckiem i mają największy wpływ na przełożenie wyuczonych podczas terapii umiejętności, na życie codzienne dziecka.

Terapię logopedyczną należy rozpocząć jak najwcześniej, kiedy tylko rodzic zauważy pierwsze niepokojące go nieprawidłowości w rozwoju mowy w porównaniu do rówieśników dziecka. Dzięki czemu dziecko będzie miało możliwość szybkiego wyrównania deficytów i prawidłowego dalszego rozwoju.