TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Zobacz cennik

Terapia psychologiczna

 Są to zajęcia indywidualne lub grupowe, w zależności od rodzaju terapii. W pracy z dzieckiem podczas zajęć indywidualnych celem terapii jest wdrożenie dziecka niepełnosprawnego do takich umiejętności, które pomogą mu sprawnie funkcjonować w każdej sytuacji dnia codziennego. Są to oddziaływania, które wspomagają rozwój dziecka, pozwalają na nabycie nowych umiejętności, pomagają w niwelowanie zachowań negatywnych i niepożądanych. W ramach zajęć prowadzona jest stymulacja rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalno-motywacyjnego i mocnych stron dziecka, a także wyrównywanie deficytów rozwojowych. Terapia jest prowadzona z wykorzystaniem wielu metod i technik, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka za pomocą obserwacji psychologicznej, wywiadu lub rozmowy psychologicznej. Dzięki terapii psychologicznej dziecko podejmuje i kontynuuje działania z własnej chęci, odczuwa satysfakcję z pracy, poszukuje, odkrywa i realizuje siebie, uzupełnia deficyty, czuje się dowartościowane, akceptuje siebie, rozwija swoje najlepsze strony, poprawia funkcje poznawczo – pamięciowe, uwagę i spostrzeganie.

Podczas zajęć grupowych, terapia psychologiczna skupia się na parach przeżywających kryzysy i trudności w swoich relacjach, które mogą być spowodowane trudną sytuacją wynikającą z niepełnosprawności ich dziecka. Terapia psychologiczna kładzie duży nacisk również na pracę z rodziną jako całością, traktując ją, jako system wymagający wsparcia w celu poprawy funkcjonowania wszystkich członków rodziny.