TERAPIA RĘKI

Zobacz cennik

Terapia ręki

      Są to zajęcia indywidualne, terapia opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Terapię zawsze poprzedza diagnoza, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka. Terapia ręki to nie tylko ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała. Ponieważ ręka spełnia swoje funkcje, gdy wszystkie jej elementy składowe, czyli kości, stawy i mięśnie działają prawidłowo i zachowana jest ich wielostronna współpraca, ważne jest, żeby podczas terapii nie usprawniać poszczególnych części składowych ręki, ale postrzegać ją całościowo i rozwijać świadomość ciała.

Terapia skierowana jest do dzieci:

 • mających trudności z planowaniem ruchowym i uczeniem się nowych czynności manualnych, manipulacyjnych;
  niechętnie podejmujących czynności wymagających precyzyjnych ruchów dłoni czy palców (jak pisanie i rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów);
 • mających problemy z nauką samoobsługi (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików);
 • mających wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej;
 • mających trudności z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych;
 • wykonujących czynności wymagających dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i bardzo niedbale;
 • nie lubiących dotykać nowych i różnorodnych faktur;
 • mających duże trudności z dostosowaniem siły do określonego zadania ruchowego,
 • mających trudności z koordynacją ruchów dłoni, palców i przedramienia;
 • mających zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i obustronnej integracji.