TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zobacz cennik

Trening Umiejętności Społecznych ( TUS)

 

      Są to zajęcia grupowe, skierowane do dzieci wykazujących problemy w zakresie funkcjonowania społecznego. Mające na celu nauczenie uczestników odpowiedniej reakcji na własne emocje, komunikowania się z innymi ludźmi oraz nabycie umiejętności pracy w grupie, a także rozwoju empatii. Na zajęciach dzieci uczą się również jak prawidłowo odreagowywać napięcia emocjonalne i pracują nad umiejętnością przestrzegania zasad. Podczas ćwiczeń dziecko ma możliwość uzyskania informacji zwrotnej o swoim zachowaniu, nie tylko od trenera, ale także od pozostałej części grupy. Zajęcia skierowane są przede wszystkim do dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom zdrowym ale nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.